การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานแอปพลิเคชัน S3 Hybrid

กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานอย่างระมัดระวัง โดยการใช้บริการนี้คุณยอมรับว่าคุณได้อ่านเข้าใจ ยอมรับและเห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน หากคุณไม่เห็นด้วยในข้อกำหนดและเงื่อนไข (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) และต้องการที่จะยุติการใช้บริการ กรุณาอย่าดำเนินการโดยใช้แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์นี้