ตำแหน่งงานว่างที่เปิดรับสมัคร

 • ผู้จัดการสาขา จำนวน 2 อัตรา (โซนภาคอีสาน)
  •    – เพศ ชาย  อายุระหว่าง 30 – 35 ปี
  •    – การศึกษาระดับ ปริญญาตรี    สาขาวิชาการขายหรือการตลาด
  •    – มีประสบการณ์ด้านการขายหรือการตลาด 3 ปีขึ้นไป
  •    – มีประสบการณ์ด้านการขายหรือการตลาด หรืออาจเคยเป็นผู้จัดการร้านมาก่อน
  •    – มีความสามารถในการบริหารคน และมีภาวะความเป็นผู้นำ
  •    – สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ และพักอาศัยที่ต่างจังหวัดได้
  •    – สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ (ทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์กระปุก)
 • ผู้จัดการฝ่ายขายงานระบบ จำนวน 1 อัตรา
  •    – เพศ ชาย อายุ 30-40 ปี
  •    – การศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการขายหรือการตลาด
  •    – มีทักษะด้านการขาย
  •    – มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี
  •    – สามารถขับรถยนต์เกียร์กระปุกได้ มีใบอนุญาตขับขี่
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายงานระบบ (ประจำสาขารามคำแหง 159) จำนวน 1 อัตรา
  •    – เพศ ชาย อายุ 25-30 ปี
  •    – การศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาการขายหรือการตลาด
  •    – มีทักษะด้านการขาย
  •    – มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี
  •    – มีประสบการณ์ด้านการขายจานดาวเทียม,กล้อง,แอร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เจ้าหน้าที่ขาย-ขนส่ง (สาขาอุดรธานี) จำนวน 1 อัตรา
  •    – เพศ ชาย อายุ 23 – 35  ปี
  •    – การศึกษาระดับ ปวช.,/ ปวส. ขึ้นไป สาขาการขายหรือการตลาด
  •    – มีทักษะด้านการขาย
  •    – มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
  •    – สามารถขับรถยนต์เกียร์กระปุกได้ มีใบอนุญาตขับขี่
 • เจ้าหน้าที่ขาย-ขนส่ง (สาขาระยอง) จำนวน 1 อัตรา
  •    – เพศ ชาย อายุ 23 – 35  ปี
  •    – การศึกษาระดับ ปวช.,/ ปวส. ขึ้นไป สาขาการขายหรือการตลาด
  •    – มีทักษะด้านการขาย
  •    – มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
  •    – สามารถขับรถยนต์เกียร์กระปุกได้ มีใบอนุญาตขับขี่
 • เจ้าหน้าที่ขาย-ขนส่ง (สาขาร้อยเอ็ด) จำนวน 1 อัตรา
  •    – เพศ ชาย อายุ 23 – 35  ปี
  •    – การศึกษาระดับ ปวช.,/ ปวส. ขึ้นไป สาขาการขายหรือการตลาด
  •    – มีทักษะด้านการขาย
  •    – มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
  •    – สามารถขับรถยนต์เกียร์กระปุกได้ มีใบอนุญาตขับขี่
 • เจ้าหน้าที่ขาย-ขนส่ง (สาขาแม่สอด) จำนวน 2 อัตรา
  •    – เพศ ชาย อายุ 23 – 35  ปี
  •    – การศึกษาระดับ ปวช.,/ ปวส. ขึ้นไป สาขาการขายหรือการตลาด
  •    – มีทักษะด้านการขาย
  •    – มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
  •    – สามารถขับรถยนต์เกียร์กระปุกได้ มีใบอนุญาตขับขี่

คุณศิริญาวลิน  (มิ้น)  หัวหน้างานสรรหา

โทรศัพท์: 062-162-2946 อีเมล : siriyawarin_nis@psisat.com